Home » PAȘI DE DANS / Dance Steps » Întotdeauna mai e loc în vârf

ÎNTOTDEAUNA MAI E LOC ÎN VÂRF

articol de Ciprian Homm

Ca diplomat  străin în România ai parte de o experiență inedită: pe de-o parte regulamentul diplomatic îți impune ceva, iar pe de altă parte, în viața de zi cu zi te manifești ca un om obișnuit. Este și cazul lui Yoshihiro Katayama – diplomat, consilier și șef adjunct al Ambasadei Japoniei la București, care a devenit celebru datorită pasiunii pentru dans. A testat prima dată ce înseamnă acest sport al bucuriei în Ucraina, unde lucra pe post de consilier al Ambasadei Japoniei la Kiev, însă România i-a oferit timp de  trei ani și jumătate ringul pe care să-și exprime creativitatea și inspirația din afara orelor de serviciu.

12_11_10_Voluntari_slowfox_Yoshihiro_Katayama_Elena_MarutaO poveste în pași de dans

Yoshihiro Katayama și Elena Măruță s-au întâlnit într-o seară de iarnă a anului 2009 în sala de dans a clubului Hobbydance din București. Cum nici unul nu avea partener, au dansat împreună la antrenamentul respectiv, apoi la încă unul și la încă unul. Au decis să formeze o pereche, au început să se antreneze serios și după numai trei luni intrau în primul concurs.  Nu e ușor să mergi la competiții unde toți ceilalți au vârste care mai de care mai fragede, iar arbitrii sunt și ei mult mai tineri ca tine. Așteptările când ești în ring sunt mult mai mari decât atunci când privești de pe margine – astfel, competiție de competiție, cei doi au fost fericiți când ajungeau pe podium și dezamăgiți când sutele de ore de antrenament nu se vedeau în prestația de pe ring.

În noiembrie 2009 câștigau primul concurs neoficial pentru seniori și în martie 2010 urcau din nou pe podium, la prima competiție oficială dedicată acestei categorii de vârstă, organizată cu ocazia Campionatului Național de Dans Sportiv. Întrucât concursurile pentru seniori erau abia la început în acea perioadă, ele nu se organizau prea des. Acesta nu a fost însă un impediment pentru cei doi. Fiindcă dansau cu pasiune, s-au înscris adesea în concursurile pentru tineret-adulți, deși competiția era mult mai dură, concurenții aparținând categoriei 16-35 ani. Astfel, perechea cu înfățișare exotică a devenit o prezență constantă la majoritatea concursurilor de dans sportiv.

Rezultatele modeste obținute în competițiile de tineret-adulți nu i-au descurajat, dimpotrivă, i-au ambiționat să persevereze, astfel că participau atât la antrenamente de grup cât și la ore particulare. Antrenorul principal și totodată ”producătorul” perechii ”Yoshi și Elena” – așa cum este cunoscută în rândul dansatorilor – este domnul Virgil Boroș, antrenor de dansuri standard. La secțiunea latino perechea este antrenată de domnișoara Ana-Maria Dinu-Nedelea, dansatoare clasată în top 50 mondial la dansurile latino-americane. În decursul celor trei ani și jumătate, perechea a mai fost antrenată și de Alexandra Răuță, Justin Istrate, Melania Istrate, Irene Bocan.

11_11_12_Voluntari_Elena_Maruta_Yoshihiro_Katayama_rumbaDansatori în turneu

Yoshihiro Katayama este actualmente consilier și  șef adjunct al Ambasadei Japoniei la București. În tinerețe a jucat fotbal și nici prin minte nu i-a trecut că într-o zi va dansa. A început dansul cu cinci ani în urmă, pe când lucra la Kiev, în Ucraina, însă doar ca hobby, fără intenția de a participa la competiții. Elena Măruță a început dansul cu cincisprezece ani în urmă, la o școală de dans sportiv unde a activat doi ani, după care a urmat timp de opt ani cursuri de dans de club. Abia cu cinci ani în urmă – cam pe vremea când Yoshihiro descoperea dansul  la Kiev – a aflat că se poate face performanță și peste vârsta de 35 de ani. Așa a ajuns la clubul Hobbydance și la primul partener de dans cu care a dansat timp de un an. Apoi l-a întâlnit pe Yoshihiro Katayama și de aici a început o frumoasă poveste în pași de dans.

100 de concursuriÎn cei trei ani și jumătate de când dansează împreună au câștigat peste 30 de trofee printre care unele de o deosebită importanță: locul I la Cupa României standard (2010) și latino (2011). Fiindcă le-a plăcut foarte mult să călătorească și să descopere locuri și oameni noi, au preferat mereu competițiile desfășurate în orașele pe care nu le vizitaseră încă, de multe ori în detrimentul comodității (un exemplu – deloc singular – ar fi participarea la o competiție la Arad, în timp ce simultan se desfășura un concurs în București).

Așa au ajuns Yoshi și Elena să colinde România – de la Arad la Constanța și de la Baia Mare la Craiova, marcând pe hartă nu mai puțin de 30 de localități, fiecare concurs reprezentând o treaptă pe drumul expresivității în dans. Apoi, când perechea s-a sudat și a devenit stăpână pe ea, s-a ajuns și la competiții internaționale în Ucraina, Ungaria, Grecia și Bulgaria. În afara activității competiționale, cei doi s-au implicat și în proiecte sociale, un exemplu  fiind ediția 2011 a Galei Persoanelor cu Dizabilități, pentru care Yoshi și Elena au pregătit un moment de vals vienez împreună cu doi tineri care suferă de sindromul Down.

Obișnuit de o viață întreagă cu rigorile funcției de diplomat, Yoshihiro pare să devină o altă persoană atunci când îmbracă fracul de concurs pe care poartă cu mândrie drapelele celor două țări. Zâmbește mult și spune cât se poate de des că niciodată nu și-a imaginat că într-o zi va avea parte de atâta culoare și strălucire, de atâtea surprize și motive de satisfacție câte a avut în decursul acestor trei ani și jumătate. În pauzele de la competiții, în vestiare sau în spatele ringului, copiii privesc cu admirație și curiozitate o figură descinsă parcă din poveștile cu samurai și sunt foarte surprinși când constată că Yoshihiro vorbește românește la fel de bine ca și ei. Deși în trecut a mai locuit în România cu ocazia mandatelor precedente de diplomat care însumează în total 11 ani,  și deși a avut ocazia să viziteze multe orașe, acum le-a descoperit sau redescoperit altfel, prin ochii unui dansator în turneu, mereu cu valiza și husa de costume la purtător, așteptând trenul sau autobuzul indiferent că e dimineața devreme sau noaptea târziu, ger sau caniculă, ploaie sau ninsoare. Preferința perechii  de a călători cu CFR le-a oferit destule surprize nu tocmai plăcute (întârzieri, legături pierdute, vagoane încuiate sau necorespunzător indicate, gări al căror nume este scris în mod derutant sau chiar lipsește cu desăvârșire) însă au trecut cu bine prin toate și acum fac haz amintindu-și și povestind toate aceste peripeții.

100 de concursuri împreună

La Cupa Hobbydance 2012, eveniment de tradiție în dansul sportiv românesc, care anul acesta a reunit în cele trei zile de concurs peste 500 de perechi din întreaga țară, periplul competițional al perechii Yoshi și Elena a ajuns la un apogeu, marcând concursul cu numărul 100.  Acestei cifre remarcabile i se mai adaugă încă o coincidență interesantă: vârstele cumulate ale partenerilor însumează exact 100 de ani. Poate că cifrele nu sunt relevante, dar având în vedere că un an are doar două sezoane competiționale, un calcul simplu ne arată că acumularea unui astfel de palmares nu ar fi fost posibilă decât cu participare la competiții cu o frecvență săptămânală, de-a lungul celor șapte sezoane parcurse împreună.

Performanța perechii ”centenare” de a fi împlinit împreună 100 de concursuri a fost răsplătită cu un premiu pentru întreaga activitate, acordat celor doi de către domnul Justin Istrate, președintele și antrenorul principal al clubului Hobbydance. Mai presus de rezultatele cuantificabile în puncte și locuri obținute în acest răstimp a fost apreciată perseverența și longevitatea perechii, tenacitatea cu care a trecut de momentele mai puțin – sau chiar deloc – glorioase și a continuat să meargă înainte în dorința continuă de progres și autodepășire, demonstrând că vârsta nu este un obstacol atunci când vrei cu adevărat să faci ceva, că niciodată nu este prea târziu ca să reușești în viață. O pereche de nota 100!

Publicat la 21 noiembrie 2012 in Romania Pozitiva

======================

THERE IS ALWAYS PLACE AT THE TOP

By Ciprian Homm

As a foreign diplomate in Romania one has an unprecedented experience: on the one hand, the diplomatic regulations impose something, on the other hand, in the every day life, one behaves as a regular person. This is also the case for Yoshihiro Katayama – diplomate, counsellor and deputy chief of the Japan Embassy in Bucharest, who became famous due to his passion for dance. He first tried this sport of joy in Ukraine where he was working as a counsellor in the Japan Embassy in Kiev, but Romania has offered to him, during three and a half years, the dancefloor where he could express his creativity and inspiration outside the working hours.

A story in dance steps

Yoshihiro Katayama and Elena Măruță have met one winter evening of 2009 in the dance studio of the Hobbydance club in Bucharest. As none of them had a partner at the moment, they danced together at that training, then at the next one and at the next one. They decided to form a couple, they started to train very seriously and after only three months they were attending their first competition. It is not easy to participate in competitions where all the others are very young and even the judges are much younger than you. When one is on the dance floor, the expectations are higher than when one just watches from the side. So, competition after competition, the two dancers were happy when they were climbing the podium and disappointed when the hundreds of training hours did not seem to reflect in their performance.

In November 2009 they won their first unofficial competitio for senior dancers and later, in March 2010 they were on the podium again, this time in the first official competition for this age category, at the National Championships for Dancesport. As the senior competitions were just beginning at that time, they were very rare. This was not a problem for the couple, though. As they were passionate about dance, they were often participating in the youth-adult contests although there the competition was much tougher, the competitors having ages within 16-35 years. This way, the exotic-looking couple has become a constant presence at most dancesport competitions.

The modest results obtained in the youth-adult competitions have not discouraged them. On the contrary, they have pushed them to try harder, therefore they were participating both in group trainings and in private lessons. The main trainer and also the ”producer” of the couple ”Yoshi and Elena” – as they are known among the dancers – is Mr. Virgil Boroș, trainer for standard dances. In the latin section the couple is trained by Ms. Ana-Maria Dinu-Nedelea, dancer of the top50 world for latin-american dances. During the three and a half years the couple has also been trained by Alexandra Răuță, Justin Istrate, Melania Istrate, Irene Bocan.

Dancers in tournament

Yoshihiro Katayama is presently counsellor and deputy chief of the Japan Embassy in Bucharest. When he was young he used to play footbal and never has it crossed his mind that one day he was going to dance. He started to dance five years ago, when working in Kiev, Ukraine, but only as a hobby, with no intention of participating in competitions.  Elena Măruță has started to dance fifteen tears ago in a dancesport school where she studied during 2 years, then  she followed the courses of a school for club dance during 8 years. Only 5 years ago – about around the time when Yoshihiro was discovering the dance in Kiev – she found out performance dance for people over 35 was possible. Then she made first contact with the Hobbydance club and with her first partner whom she danced with for one year. Then she met Yoshihiro Katayama and a beatiful dance story was born.

During the three and a half years since they have been dancing together, they won more than 30 trophies, out of which some are very meaningful: first place in the Romanian Cup standard (2010) and latin (2011). As they enjoyed very much traveling and discovering new  places and people, they have always preferred the competitions taking places in cities where they had not been before, no matter how distant they were (one example – which is not singular at all – is attending a competition in Arad while at the same time there was a competition going on in Bucharest)

This was how Yoshi and Elena have managed to travel through all Romania, from Arad to Constanța and from Baia Mare to Craiova, marking not less than 30 cities on the map, each competition representing a new step on the way of dance expression. Then, when the couple became more confident in its own forces, they attended international competitions in Ukraine, Hungary, Greece and Bulgaria. Outside the competition activity, the two dancers got involved also in social projects – one example is the 2011 edition of the Gala of Persons with Disabilities where Yoshi and Elena have danced Vienna waltz with two young people with Down syndrome.

Although being used for a lifetime with the strict regulations of a diplomatic carreer, Yoshihiro seems to become a different person when being dressed in his competition suit, on which he proudly wears the flags of both countries. He smiles a lot and very often says that he had never imagined so much colour and glamour, so many surprises and reasons of satisfaction as he had during the last three and a half years. During the breaks in the competition program, in the dressing room or behind the dance floor, the children watch with curiosity and admiration a figure coming as from the samurai stories and are very surprised to find out that Yoshihiro speaks Romanian as well as they do. Although he has worked in Romania during his previous diplomate mandates totalizing 11 years and had the opportunity to visit many Romanian cities, now he had the chance to discover or rediscover them from another perspective, seeing them with the eyes with a dancer in tournament, always carrying the bag and costumes case while waiting for the train or bus irrespectively if it is early morning or late night, frost or extreme heat, rain or snow. The preference of the couple to use the Romanian Railways have brought them a lot of suprises, not of the most pleasant (delays, trains missing, train cars that are locked or unproperly marked, stations on which the name is written in a misleading way or is not written at all), but they have been through all those and now they laugh remembering and telling all those adventures.

100 competitions together

At the Hobbydance Cup 2012, traditional event in the Romanian dancesport landscape, which this year has gathered more than 500 couples from the whole country, the tournament of Yoshi and Elena reached a peak, marking the competition number 100. This remarkable figure is joined by a very interesting coincidence: the ages of the two partners together summarize exactly 100 years. The figures may not be relevant, but taking into account that one year has only two competition seasons, a simple calculation shows us that such achievements could only be obtained by weekly participation in the competitions during the seven seasons they danced together.

The performance of the ”centennial” couple to have reached 100 competitions together has been rewarded with a special award for the whole activity, offered to both of them by Mr. Justin Istrate, president and main trainer of the Hobbydance club. More than the competition results, countable in points and places, the perseverence and longevity of the couple has been appreciated, as well as the determination they have been through all not-so-glorious moments and went on, with the strong goal of progress and self-improvement, demonstrating that age is not an obstacle when one really wants to achieve something and that it is never too late to succeed in life. A couple of 100 grade!

 

Facebook Comments

Leave a Reply

ücretsiz udemy kursları mutfakta tasarruf kadınlar kulübü sağlık yazıları altın neden yükseliyor
pendik escort bayan ankara escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan kocaeli escort tuzla escort bayan istanbul escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan istanbul escort bayan pendik escort izmit escort