Home » ...ȘI ALTE ARTE » Literatură » La marginea timpului

http://www.dreamstime.com/stock-photo-mature-woman-relaxed-closed-eyes-outdoor-portrait-beautiful-sitting-wide-limestone-steps-park-looking-happy-daydreaming-image30536820

Să rătăcești în singurătatea nopții într-un oraș necunscut, în care totul e nou și vechi în același timp, sub luminile cețoase ale felinarelor, ce pot fi crude, blânde sau indiferente ochilor care le întâlnesc…

În noaptea aceea, o siluetă albă rătăcea pe străzi în umbra tristă a palmierilor, lungită pe caldarâm sub lumina difuză… o umbră alunecând absentă sub privirile nedumerite ce se opreau o clipă atinse de savoarea discretă a unui parfum de mărgăritar.

Umbra aceea nu știa nimic despre timp, înainta mereu privind albastrul de cerneală al cerului ce avea să i-l spună cândva, atunci când avea să pălească cețos înspre zori…

… și urmele se suprapuneau mereu și mereu, peste aceleași ori peste altele, în straturi nevăzute de personalități care-și lăsaseră amprenta trecerii la țărmul melancolic unde înnoptau corăbiile legănate de apele pline de strălucirea lunii…

Pașii porniseră spre lumina magică a farului, dar se opriseră șovăitori la începutul cărării înguste ce urca într-acolo… și nu-l urmaseră, căci prea multă singurătate ar fi fost acum la capătul lui, sub vântul tăios al nopții, în locul acela ce fusese un liman al clipelor fericite.

… și iar pași suprapuși, peste alții și peste alții, cu prea scurte răgazuri din care vântul sărat al nopții îi alunga din nou, ca într-o poveste al cărei sfârșit nimeni nu-l știe.

Cu cât noaptea devine mai târzie, cu atât devine mai tăcută și cu atât mai mult se împuținează pașii ce o străbat. Și poate întunericul ei dens îi va mistui la fel și pe aceștia…sau poate doar ei vor rămâne s-o străbată. Și-atunci, acolo, la marginea timpului, unde visele uitate beau apă de lună din mâinile noastre întinse către mai târziu, paloarea fără somn a zorilor va găsi undeva, pe o neștiută scară de piatră, o femeie în alb dormind cu capul pe genunchi.

Publicată în revista “Altfel” nr 19 / noiembrie 2000

Publicată în volumul “Amintirile Mării” – Editura Moroșan, 2003

 Sursa imaginii: Dreamstime

© Toate drepturile aparțin autorului.
Orice reproducere parțială sau totală a textelor publicate pe acest site web se poate face numai cu acordul scris al autorului.

Facebook Comments

Leave a Reply