Home » PAȘI DE DANS / Dance Steps » Concursuri / Competitions » 2009 » Emoția cuceririi spațiului

Emoţia cuceririi spaţiului

  Articol de Anca Alexe
Jurnalul de Duminică, 22 noiembrie 2009

dans_mic

 

Dansul este cea mai frumoasă artă, pentru că el nu este traducerea sau abstractizarea vieţii; el este viaţa însăşi. Dansul este o formă de comunicare şi de exprimare umană… un element menit să creeze armonie în intreg limbajul gesturilor.

Când vine vorba de dans, puţină lume ştie că e o disciplină sportivă cu rigori foarte stricte. Competiţia pe ring este mare, iar tinerele talente se afirmă destul de des. Cu toate acestea, există categoria seniori care îşi urmează până la capăt pasiunea…

Prin intermediul competiţiei naţionale de dans sportiv, Cupa Hobbydance, dansatorul Justin Istrate le-a oferit “celor mari” posibilitatea de a păşi pe scenă în acordurile clasice ale muzicii. Desfăşurat în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, la Sala de Sport “Andreea Isărescu” din Voluntari, concursul de dans a ajuns la a VIII-a ediţie. Limita inferioară de vârstă pentru acest concurs a fost de 30 de ani.

CU NERĂBDARE

Cu sufletul încărcat de emoţie, perechile participante au transformat spiritul de competiţie într-un adevărat ritual al mişcărilor. Au zâmbit şi au dat graţie ringului. La final, bătrâna artă şi-a ales câştigătorii: perechea româno – japoneză formată din Elena Măruţă şi Yoshihiro Katayama a păşit pe podium. Yoshihiro Katayama este consilier al Ambasadei Japoniei la Bucureşti, iar cei doi campioni se antrenează la clubul Hobbydance, fiind pregătiţi de Virgil Boroş şi Alexandra Răuţă.

“Am aşteptat această competiţie cu multă nerăbdare, cu atât mai mult cu cât categoria «seniori» nu este legitimată în România. Astfel de concursuri se organizează foarte rar şi sunt neoficiale. A fost o competiţie corectă, iar concurenţii au aparţinut unei categorii de vârstă mult mai uniforme decât în concursurile oficiale, unde limita inferioară este de 16 ani”, ne-a declarat Elena Măruţă.

Victoria de anul acesta a sosit o dată cu împlinirea a 50 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia. Premiul cel mare câştigat de Elena Măruţă şi Yoshihiro Katayama a punctat indirect această colaborare.

“Nu ne aşteptam să ocupăm primul loc! A fost o bucurie imensă şi o surpriză foarte plăcută. Meritul cel mai mare însă îi aparţine lui Justin Istrate care organizează anual aceste concursuri neoficiale pentru seniori în cadrul competiţiei Cupa Hobbydance. În ceea ce priveşte activitatea noastră… ne vom antrena în continuare, încercând să ne perfecţionăm. Aceasta este de fapt misiunea unui dansator!”

DACA DORITI SA LASATI UN COMENTARIU O PUTETI FACE PE SITE-UL ORIGINAL AICI


The emotion of the space conquest

By Anca Alexe
Jurnalul National 22 November 2009

Dance is the most beautiful art, because it is not a translation or abstraction of life; it is life itself. Dance is a way of human communication and expression, an element meant to create harmony in the whole  language of the gestures.

When talking about dance, few people really know that this is a sport discipline with very strict rules. The competition on the dance floor is high and  young talents get often remarked. However there is a senior category as well, who follow its dance passion until the end…
Through the national dancesport competition “Cupa Hobbydance”, Justin Istrate offered to the “grown ups” the opportunity to step on the stage in the classical music strings. The dance competition was organized between 30 October – 1 November at the dance hall “Andreea Isarescu” of Voluntari and reached  its 8th edition, this year. The lower age limit of this competition was of 30 years.

Impatiently…

Their soul full of excitement, the couples of dancers transformed the competition spirit in a true movement ritual. They smiled and gave grace to the dance floor. At the end, the old art elected its winners: the Romanian-Japanese couple Elena Măruţă and Yoshihiro Katayama stepped on the podium.

Yoshihiro Katayama is a counsellor of the Japan Embassy in Bucharest and the two champions belong to the Hobbydance Club, being trained by Virgil Boroş and Alexandra Răuţă.

“We have been looking forward to this competition with great impatience, especially as the senior category is not legitimate in Romania. Such competitions are very seldom organized and they are unofficial. It was a fair competition, where the age range of the competitors belonged to a much more uniform age range than in the official competitions where the lower limit is 16 years”, Elena Măruţă said.

This year’s victory came along the celebration of 50 years since diplomatic relationships between Japan and Romania have been restarted. The big award won by Elena Măruţă and Yoshihiro Katayama indirectly outlines this collaboration.

„We didn’t expect to win the competition. It was a very pleasant surprise and an immense joy. But Justin Istrate holds the highest recognition, for organizing annually these senior contests within the Cupa Hobbydance competition. As concerning our activity… we’ll keep on training and try to improve. This is the real mission of a dancer!”

IF YOU WANT TO COMMENT ON THIS ARTICLE, YOU MAY DO SO ON THE ORIGINAL SITE HERE

Facebook Comments

Leave a Reply